Co je to ekologické zemědělství?

ekologické zemědělství

Pod názvem ekologické zemědělství si každý představuje něco jiného. Odborná literatura však ekologické, respektive organické zemědělství definuje jako způsob hospodaření, jenž se ohlíží na přirozené koloběhy a závislosti. Přistupuje mnohem etičtěji nejen k chovaným zvířatům, ale také chrání životní prostředí, šetří neobnovitelné zdroje a chrání zdraví populace naší planety. Stejně tak je cílem ekologického zemědělství udržet zaměstnanost v zemědělství jako takovém.

V rámci ekologického zemědělství se používají výhradně organická hnojiva, jako jsou hnůj, kompost a kejda. Zemědělci, již respektují zásady biozemědělství, se obloukem vyhýbají hnojivům minerálním. V současné době se ekologické zemědělství neustále rozšiřuje, a to napříč všemi kontinenty od USA přes Austrálii až po Evropu. Opakem organického zemědělství je zemědělství konvenční, jehož účelem je maximalizovat zisk.

Jaké jsou principy a metody ekologického zemědělství?

V podstatě alfou a omegou ekologického hospodaření je zdravá půda, na které neprobíhalo chemické hnojení. Vlivem chemického hnojení dochází totiž ke kontaminaci půdy, a tím pádem není potom možné uznat bio postupy. Zemědělci pro dobrou úrodnost půdy používají organické hnojení, zelené hnojení, pestré osevní postupy a šetrné zpracování půdy.

Co se týče chovu zvířat, tak na ekologických farmách jsou zvířata chována tak, aby žila, jak je jim od přírody vrozené. Ekologická farma chová pouze takový počet zvířat, aby byla schopna uživit je z vlastní produkce krmiv.

Ekologické zemědělství v České republice

Stejně jako ostatní evropské země, tak i Česká republika se zabývá ekologickým zemědělstvím čím dál více. V tuzemsku vznikl zákon, jenž definuje ekologické zemědělství a zároveň stanovuje kritéria, podle nichž mohou být produkty označené jako produkty ekologického zemědělství. Jedná se o zákon č. 242/2000 Sb. V neposlední řadě i Česká republika respektuje evropské nařízení Rady 834/2007 o ekologickém zemědělství a nařízení Komise 889/2008.


Kontakt

Chcete zde publikovat článek, nebo získat zpětný odkaz?
Kontaktujte nás e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2022 - created by Joomla4